Obituaries & Tributes

Immediate Need

Prearrange Your Funeral

Contact Us

Site Search

1327-29 South Broad Street - Philadelphia, PA, 19147
Peter J. Jacovini • Funeral Director • Supervisor
(215) 334-1717
Victor L. Baldi III • Funeral Director
(215) 389-2414

Buddhist Funeral Rites

BALDI FUNERAL HOME
NHÀ QUÀN BALDI

1331 South Broad Street
Philadelphia, PA. 19147
Tel: (215) 389-2414
www.baldifuneralhome.com

Ngô Văn Thành (267)975-3048
(Thông dịch tiến Việt, Hoa, Anh, Miên)
Chúng tôi nhận hương dẫn sự sấp xếp cho qui tang gia theo yêu cầu tại nhà quàn.
Co chổ đốt ngân đèn vàng bạc.
chưng trình an tang linh cữu hoạc hỏa thiêu.
Nhận lo thu tục đưa linh cữu hoạc di cốt về Việt Nam, Cambodia…….vv.
Nhà Quàn sẳn các mẫu quan tài để quí tang gia chọn lửa.
Nhận làm hoa theo ý khách
Nhạn đặt bia theo tang chủ.
Nhận quay phim, chụp hi2nhcho tang lễ.
Nhà Quàn chỗ đậu xe rọng, an toàn, miễn phi.
Phòng tang lễ rộng rãi, địa điểm di quan rất tốt. 

安祥殡仪馆
Baldi Funeral Home

提供全套殡仪服务
亲切接待,精心安排
热诚服务,价钱公道 
各款棺木,大小墓碑
运送国内外遗体手续
免费停车宽大车场
不同宗教,表礼仪式
风水先生,选时择日
金银香纸,各款寿服
佛教法师,念经超度


地址:1331 S Broad Street,
Philadelphia, PA 19147
24小时电话:215-389-2414 网址:www.baldifuneralhome.com
请联系吴先生:267-975-3048
(国语、粤语、潮州话、越南话、柬埔寨话)Our Services

Click here to have our funeral service notifications delivered to your email

Providing your email address will allow us to notify you of recent obituaries.

Buddhist Funeral Rites

Chinese & Vietnamese >>
Our Associations :
Proudly Serving Philadelphia and the Tri State Area Since 1921
  • (215) 334-1717
  • -
  • (215) 389-2414
  • 1327-29 South Broad Street | Philadelphia, PA 19147